Värigeenitestit

Värigeenien selitykset

Ekstensio E 

Punainen vs. musta. Ekstensiogeeni aikaansaa mustan värin muodostumisen hevosella, ja se näkyy aina päällepäin: hevonen, jolla on ekstensiogeeni, on perusväriltään musta tai ruunikko. Testaamalla ekstensiogeenin tiedät, onko hevonen eri- vai samaperintäinen, eli voiko se saada rautiaita jälkeläisiä, vai vain mustia (esim. suomenhevosilla Humeeti on tunnetusti samaperintäinen EE).

Agouti A 

Agoutigeeni saa aikaan ruunikkomerkit hevosilla, joilla mustaa väriä muodostuu (eli niillä on ekstensiogeeni). Rautiaalta (tai rautiaspohjaiselta, esim. voikko) hevoselta ei näy päällepäin, onko sillä agoutigeeniä. Agoutigeeni on dominoiva. Samaperäinen agouti hevonen ei voi saada mustia jälkeläisiä.

Mustanruunikon ”black and tan” värityksen syntymekanismia ei tunneta. Agouti-lokuksen a-alleelille vallitsevaa mutta muille väistyvää at-alleelia on ehdotettu vuosikymmeniä, mutta sen olemassaolosta ei ole löydetty viitteitä. Väriä esiintyy joillakin roduilla.

Voikko Cr

Creme- eli voikkogeeni vaalentaa hevosen perusvärin kermankellerväksi. Voikko on epätäydellisesti vallitseva väri; samaperintäisellä voikolla on kaksinkertainen voikkogeeni, jolloin hevonen on ns. tuplavoikko eli valkovoikko ja karvan väri on lähes valkoinen.

Hopea Z

Hopeageeni vaikuttaa mustaan pigmenttiin, eli näkyy päällepäin jos hevosella on mustan värin muodostumisen aikaansaama ekstensiogeeni – rautiaalla hevosella geeni ei vaikuta ulkoasuun mitenkään. Hopeageeni vaalentaa ruunikon jouhet sekä myös pitkät jalkakarvat vaaleiksi. Mustalla hopeageeni vaalentaa myös karvapeitettä, johon aikaansaa usein myös papurikkokuvion. Samaperintäisenä hopea voi aiheuttaa synnynnäisiä silmävikoja (Multiple Congenital Ocular Anomalies (MCOA) kts. sairausgeenitestien tarkemmat selitykset).

Kimo G

Kimogeeni aikaansaa hevosen ”harmaantumisen”, muuttumisen valkoiseksi. Muuttumisen nopeus ja kimoutumisen vaiheitten ulkonäkö vaihtelee eri hevosilla. Geeni on dominoiva. Geenitestaamalla voi selvittää, onko hevonen samaperintäinen kimo, eli periyttääkö se geenin kaikille jälkeläisilleen. Joskus hevonen voi kimoutua niin hitaasti ja epäselvästi, että vain geenitestillä voi varmistua siitä onko hevonen kimo vai ei.

Hallakko D, nd1/nd2

TBX3-geenissä sijaitseva hallakkolokus vastaa pigmentin jakautumisesta hevosen karvapeitteessä. Sen dominoiva alleeli D aiheuttaa hallakkovärin: haaleahkon, rungossa vaaleamman ja päässä ja jaloissa tummemman sävyn, ja tuotttaa selkeän siiman sekä mahdollisesti muita ”alkukantaisia” merkkejäImsland et al 2015 kuten raitoja jaloissa, aasinristi, tummat täplät silmäkulmissa, tumma kuvio otsassa.

Geenitestillä lokuksessa voidaan erottaa lisäksi kaksi erilaista ei-hallakko-alleelia: nd1 on toissijaisesti dominoiva ja jos hevonen on nd1/nd1 tai nd1/nd2, sillä voi olla alkukantaisia merkkejä ja etenkin talvikarvassa hallakkoa muistuttava rungosta kulottuva väritys. Tätä esiintyy mm. suomenhevosella.

nd2 on resessiivinen ja nd2/nd2-hevosten väritys on ”tavallinen” ruunikko, musta, rautias jne. ilman siimaa.

Päistärikkö Rn
Päistärikkögeeni aiheuttaa runsaasti valkoista sekakarvaa hevosen karvapeitteeseen etenkin rungolla. Päistärikkögeeni on dominoiva ja tarvitsee vain yhden kopion geenistä näkyäkseen hevosen karvapeitteessä.

Sabino SB1

Sabinogeeni aikaansaa tyypillisesti läsin ja sukat. Geeni on dominoiva.

Tobiano TB

Lehmänkirjavan kuvion aiheuttava dominoiva geeni, yleinen shetlanninponeilla.

Lethal White Overo LWO

Lethal White Overo -oireyhtymäksi kutsutun sairauden aiheuttaa kaksi kopiota overo -värigeenistä, joka muodostaa hevoselle overo -kirjavuuden muodon. Oireyhtymästä kärsivät varsat ovat väriltään täysin valkoisia ja niillä on epämuodostunut suolisto, joka aiheuttaa yleensä varsan kuoleman pian syntymän jälkeen. Geeniä esiintyy erityisesti paint -hevosilla sekä quartereilla.

Tiikerinkirjava LP

Täplikkään kuvion aikaansaavat dominoivat geenit. Samanperintäisenä LP -geeni aiheuttaa synnynnäistä pysyvää hämäräsokeutta (congenital stationary night blindness)  ja suurentaa riskiä toistuvalle uveiitille.

Tiikerinkirjava PATN1

Tämä geeni määrittää, kuinka paljon tiikerinkirjavassa hevosessa on valkoista väriä.

Suomenkirjava, splashed white SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6

Tämän kirjavuustyypin löysi 30-luvulla suomalainen Valto Klemola, jonka mukaan väriä kutsutaan suomenkirjavaksi. Värin SW1-tyyppiä esiintyy mm. suomenhevosilla ja russeilla. Eriperintäisenä suomenkirjavuusgeeni saa aikaan yleensä läsin ja sukat, mutta joskus eriperintäinen suomenkirjava voi olla lähes merkitön. Väri on epätäydellisesti vallitseva, samaperintäisenä hevonen on kauttaaltaan kirjava.

Dominanttivalkoinen W3, W5, W10, W13, W20, W22

Joukko kokonaan tai lähes kokonaan valkoisen värityksen aikaansaavia kirjavuusgeenitekijöitä. Suurin osa tieteelle kuvatuista muunnoksista sijoittuu KIT-geeniin. Vaikka ryhmä on nimetty dominanttivalkoiseksi ensimmäiseksi tunnistettujen tekijöiden periytymisen mukaan, on sittemmin löydetty myös resessiivisesti periytyviä versioita. Osa W-mutaatioista aiheuttaa eriperintäisenä melko tavallisia merkkejä mutta samanperintäisenä tai toisen tekijän kanssa valkoisen värityksen. Dominanttivalkoista on löytynyt myös suomenhevosesta.

Samppanja Ch

Lähinnä muutamalta amerikkalaisrodulta löytyvä karvapeitettä haalistava dominoiva geeni.

Helmiäisväri Prl

Lähinnä iberialaisroduilta löytyvä väriä vaalentava resessiivinen geeni.

Mushroom Mu

Mushroom on shetlanninponeilla esiintyvä punaista väripigmenttiä haalistava geeni, joka tekee karvan väristä sienenharmaan. Geeni näkyy ruunikoissa ja rautiaissa. Geeni periytyy resessiivisesti, eli näkyy värissä vain silloin, kun geeni on peritty molemmilta vanhemmilta.

Camarillo White W4

Nimensä mukaisesti vain camarillohevosilta löydetty kokonaan valkoisen karvapeitteen värin aiheuttama geeni. Geeni periytyy dominoivasti. Samanperintäistä W4 -geeniä ei ole vielä tavattu ja todennäköisesti kaksi kopiota geenistä johtaa alkiokuolemaan.

Tiikerinsilmä TE1, TE2

Tiikerinsilmä on hevosen silmän iiristä vaalentava diluutiogeeni, joka antaa iirikselle keltaisen, vaalean ruskean tai kirkkaan oranssin värin. Mutaatiota esiintyy Paso Finoilla.